Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за грип и ОРЗ

Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване, поради високата заболеваемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от населението.
С приемане на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 години да се снижи заболеваемостта от сезонен грип и усложненията свързани с него.


[ Прочети още... ]
вторник 15 октомври 2019 - 10:55:15изглед за печат
На вниманието на лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР)
 
 
Срок за изпълнение на проекта – до края на 2023 г. 
 
Цел на проекта – да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки 
 
Дейности – по проекта се изплащат: 
1.предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение; 
2.стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.


[ Прочети още... ]
четвъртък 10 октомври 2019 - 10:55:30изглед за печат
Удължен е срокът на проект „Специализация в здравеопазването“

Министерство на здравеопазването уведомява, че с подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и министъра на здравеопазването, срокът за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” е удължен до края на 2023 г. Целевата група по проекта отново е разширена и към момента, освен лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


[ Прочети още... ]
четвъртък 10 октомври 2019 - 09:09:35изглед за печат
Измервания на костна плътност по повод Световния ден за борба с остеопорозата

През 2019 г. Световния ден за превенция на заболяването ще премине под мотото: „Това е остеопорозата: За да я спрем, трябва да я познаваме“.
 
РЗИ Пазарджик със съдействието на Младежки дом Пазарджик,  ще подкрепят кампанията на Асоциация „Жени без остеопороза”. На 07 октомври от 10,30 ч. в Младежки дом, представители на асоциацията ще проведат изследвания на телесен състав и костна плътност, посетителите ще могат да се запознаят с някои прости начини да открият признаците на заболяването, както и да определят личните си рискови фактори с теста на Международната фондация по остеопороза и теста на Световната здравна организация. Изследванията ще се проведат в Младежки дом след предварително записване на тел. 0884 71 44 39 на цена 10 лв.


[ Прочети още... ]
вторник 01 октомври 2019 - 11:14:07изглед за печат
Безплатни прегледи за туберкулоза

От 16 до 20 септември 2019 г. ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областните градове на страната.

Кампанията „Седмица на отворените врати” се осъществява в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. Чрез предоставянето на безплатен достъп до медицински услуги проявата е доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването.


[ Прочети още... ]
вторник 17 септември 2019 - 10:22:42изглед за печат
Отиди на страница   <<        >>  
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License