Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
16 ноември – Международен ден без тютюнопушене

2017„Пушенето и ти“ – кампания на МЗ срещу тютюневата зависимост

И тази година в третия четвъртък на месец ноември отбелязваме Международния ден без тютюнопушене. Идеята е с превантивни дейности и информационни материали да се мотивират активните пушачи да се откажат от вредния навик.
По данни от национално проучване на факторите на риска за здравето /2013-2014г./, в България 37,4% от населението на възраст над 20 г. пуши активно. Нараства и обществената тревога относно употребата от малолетни и непълнолетни деца на наргилета и изделия за пушене  различни от тютюневите.
Оценявайки първостепенното значение на превенцията за ограничаване на тютюнопушенето като рисков фактор за здравето, РЗИ Пазарджик се включва в тазгодишната кампания  с обучения, изследвания на никотинова зависимост и масово разпространение на здравно-информационни материали.


[ Прочети още... ]
вторник 14 ноември 2017 - 13:00:45изглед за печат
Маларията не е отминала грижа

Миграцията на бежанци към България предоставя реални възможности за пренасяне на някои ендемични тропически и други паразитни болести. 
Досега в страната са диагностицирани 28 вида внесени паразитози, от които с по-голямо здравно и стопанско значение е маларията. След ликвидацията й /през 1961г./ са регистрирани общо към 3000 маларични случаи у нас – внесени предимно от Централна и Западна Африка. Закъсняла диагностика и неадекватно лечение са причинили смърт на 17 болни от тропическа малария.


[ Прочети още... ]
понеделник 13 ноември 2017 - 13:51:20изглед за печат
На вниманието на медицинските специалисти от доболничната и болничната помощ

Във връзка с епидемията от чума на остров Мадагаскар, при която за последните 2 месеца са регистрирани  1365 случая с 106 починали Европейският център за превенция и контрол на заболяванията публикува основни съвети и мерки, които трябва да се предприемат от пътуващите и от здравните работници, обслужващи пациенти със съмнение за заболяването. При 916 от всички заболели /67%/ се касае за пневмонична форма, което сочи, че предаването на заболяването чрез дихателни пръски и капки е основният механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар.


[ Прочети още... ]
петък 10 ноември 2017 - 07:08:40изглед за печат
Съобщение

В бр. 87/31.10.2017г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони. Във връзка с това се правят някои нововъведения в РЗИ Пазарджик.  


[ Прочети още... ]
сряда 08 ноември 2017 - 08:01:33изглед за печат
На вниманието на гражданите

Предоставяме на Вашето внимание анкета за установяване състоянието на информираността на населението за рисковете от радон.
 
Целта на анкетата е да се събере информация за разработване на комуникационни стратегии при изпълнение на програмата за намаляване на въздействието на радон върху здравето на българското население. 
 
Анкетата е достъпна на следния адрес: http://anketa-radon.com/
петък 03 ноември 2017 - 07:12:01изглед за печат
Отиди на страница   <<        >>  
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License