Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Съобщение

На вниманието на изпълнителните директори, управителите и председателите на МБАЛ, ДКЦ, МЦ, ДПБ, СБАЛПФЗ, СБДПЛРПФЗ, БЛС, БЗС 

Във връзка  с  писмо  №16-00-170/20.08.2013 г. на  МЗ, Ви уведомяваме за възможност и участие в проекти, съфинансирани със средства на Структурните фондове на ЕС.
Проект BG051PO001 – 6.2.18 – 0001      „Нови възможности за лекарите в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


[ Прочети още... ]
Вторник 03 Септември 2013 - 11:52:36изглед за печат
На 22 август в Пазарджик ще се проведе събитие по проект "Спри и се прегледай


[ Прочети още... ]
Понеделник 19 Август 2013 - 12:32:01изглед за печат
На вниманието на директорите на детски заведения и детски кухни в област Пазарджик
Уведомяваме Ви, че от 1-ви септември 2013 г. влиза в сила Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни /обн. в Държавен вестник бр. 28/19.03.2013 г./.
С тази наредба се уреждат изискванията за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години, организирано на територията на общински, държавни и частни детски заведения.
Необходимо е да  предприемете действия за привеждане на организираното храненето на децата в съответствие с  изискванията на Наредба № 2 на МЗ.

 Наредба № 2/07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 г. в детските заведения и детските кухни.
Сряда 14 Август 2013 - 10:52:17изглед за печат
РЗИ Пазарджик се включи в националната лятна АНТИСПИН кампания
За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария организира безплатно изследване и консултиране за ХИВ в рамките на Национална лятна АНТИСПИН кампания.
В кампанията, която ще продължи до края на септември, се включи и РЗИ Пазарджик.
 На 12.08 в гр. Брацигово експерти от отдел Профилактика на болести и промоция на здраве” от РЗИ,


[ Прочети още... ]
Понеделник 12 Август 2013 - 17:04:11изглед за печат
ИНФОРМАЦИОННА И СКРИНИНГОВА КАМПАНИЯ ЗА ОСТЕОПОРОЗА В ГР. ПЕЩЕРА
Петък 09 Август 2013 - 16:28:27изглед за печат
Отиди на страница   <<        >>  


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 Дежурен телефон на РЗИ


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License