Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Тенденцията за свръхтегло при първокласниците – цел на проучване на МЗ, провеждано от РЗИ

СЗО: Превенцията е единствената подходяща възможност за ограничаване на епидемията в европейските страни
 
В рамките на «Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата» Министерството на здравеопазването стартира в началото на март третото Национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас
Изследването се провежда от специално обучени екипи на 28-те Регионални здравни инспекции в страната и ще продължи до месец май 2016 г.


[ Прочети още... ]
понеделник 28 март 2016 - 12:12:52изглед за печат
24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

През  2016г. Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото „ОБЕДИНЕНИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТУБЕРКУЛОЗАТА“. Световната здравна организация отправи призив към всички правителства и гражданското общество за развитие на диалога и сътрудничеството и за обединяване на усилията за полагане край на епидемията от туберкулоза. 
 
dro.jpg


[ Прочети още... ]
сряда 23 март 2016 - 11:52:44изглед за печат
СЪОБЩЕНИЕ

Законът за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК – обн. ДВ бр. 94 от 2015г./ регламентира възможността от 01.01.2016г. компетентният орган в производството по комплексното административно обслужване (КАО) да изисква по служебен път – удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите (НАП).  
В ДОПК бе приета ал. 11 на чл. 87, която гласи следното: За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи могат да изискват и да получават от органите по приходите удостоверение за наличие или липса на задължения на лицето, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. 
С разпоредбите на чл. 87, ал. 11 от ДОПК се постигна синхронизиране на данъчното законодателство с промените в АПК и Наредбата за административното обслужване, относно задължението на администрациите да въведат комплексното административно обслужване (КАО), което стартира на 25.03.2015г., при което водеща роля има осигуряването по служебен път на информация и доказателствени средства от други административни органи. 
Уважаеми потребители на административни услуги извършвани от РЗИ-Пазарджик, във връзка с гореизложеното  следва да преустановите представянето на удостоверение за наличие или липса на задължение при заявяване на административна услуга в Инспекцията. 
понеделник 21 март 2016 - 08:29:18изглед за печат
15 март – Ден на здравния инспектор

 
rozi.jpg
 
Във връзка с празника д-р Фани Петрова – Директор на РЗИ Пазарджик поздравява всички свои колеги – бивши и настоящи, като  им пожелава много здраве, лично щастие и професионални успехи!          
През 2016 г. РЗИ Пазарджик отбелязва 66 години от създаването си. Днес в инспекцията работят 69 служители – здравни инспектори, лекари, медицински лаборанти, фелдшери, специалисти с висше немедицинско образование.


[ Прочети още... ]
вторник 15 март 2016 - 08:49:03изглед за печат
За здравословното хранене и ранните бракове ще беседват здравни специалисти с ученици от с. Ковачево

Две обучения в с. Ковачево ще проведат на 8-ми март здравни експерти по профилактика на болестите и промоция на здравето от РЗИ Пазарджик. 
Ученици от първи до четвърти клас  ще научат от „Пирамидата за здравословното хранене” какъв трябва да бъде хранителният режим и кои са полезните храни, които спомагат за правилното развитие на децата от 7 до 14 години (начален час 10,30 ч).


[ Прочети още... ]
понеделник 07 март 2016 - 09:37:49изглед за печат
Отиди на страница   <<        >>  


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License