Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Отмяна на грипната епидемия в област Пазарджик от утре, 20 януари

Поради значително снижаване на броя на заболелите от грип и ОРЗ и нормализиране на епидемиологичната обстановка, от 20.01.2017 г. се отменя грипната епидемия в област Пазарджик.
четвъртък 19 януари 2017 - 09:05:42изглед за печат
На вниманието на ръководителите на ЛЗБП, ЛЗ ИБП, ЦСМП и кметовете на общини от област Пазарджик

Започна Отчетна кампания 2016/2017г.

На основание чл.6 ал.1 от Закона за лечебните заведения, Наредба №1/27.02.2013 г. и чл.20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10 /ал.1/ т.4 и Раздел V, чл.27/ал.2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004 г./ 

Всички лечебни заведения следва да попълнят формуляри за медико- статистическите отчети. 

При неспазване на указаните срокове за представяне на отчетите в РЗИ, ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба.   
Пълната информация за отчетите е публикувана в уебсайта на РЗИ Пазарджик на адрес http://www.rzipz.net/, секция „Здравна статистика”.
понеделник 16 януари 2017 - 11:37:05изглед за печат
Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013, относно прекурсори на взривни вещества

Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси въведе забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества (Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 98/2013), когато са в концентрации по-висока от посочените в регламента. 
Задължение на икономическите оператори е при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.
 
Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества   +359(02) 814 70 70 
http://www.gdbop.bg/bg/polezno.


[ Прочети още... ]
понеделник 16 януари 2017 - 09:11:26изглед за печат
Актуално

Поради  рязко увеличаване броя на заболелите от  Грип и ОРЗ и наличие на лабораторни данни за циркулация на грипни вируси, оперативният щаб взе решение от 07.01.2017 г. да бъде обявена грипна епидемия за област  Пазарджик. Във връзка с това и настъпилите промени в епидемиологичната обстановка РЗИ-Пазарджик разпореди следните мерки:     


[ Прочети още... ]
петък 06 януари 2017 - 14:30:51изглед за печат
ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

ram_1.jpg
 
Какво трябва да знаем за радона? 
 
Радонът е естествен радиоактивен газ, безцветен, без мирис и вкус. Радонът се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Придвижва се на големи разстояния в почвата, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в жилищата. Обикновено налягането в дома е по-ниско, отколкото налягането в почвата около неговата основа, и поради тази разлика, жилището „издърпва” радона през цепнатините на основата, комуникационни тръби, водопроводната мрежа и др. пролуки. 


[ Прочети още... ]
петък 06 януари 2017 - 13:46:39изглед за печат
Отиди на страница   <<        >>  
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License