Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013, относно прекурсори на взривни вещества

Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси въведе забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества (Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 98/2013), когато са в концентрации по-висока от посочените в регламента. 
Задължение на икономическите оператори е при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.
 
Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества   +359(02) 814 70 70 
http://www.gdbop.bg/bg/polezno.
понеделник 16 януари 2017 - 09:11:26изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License