Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Отбелязва се значително намаляване на броя на реализираните самоубийства

Само 3 са реализираните самоубийства през второто тримесечие на 2017 г., което е с 9 по-малко от първото /12/. Общо регистрираните суицидни опити за периода април-юни са 23 бр. /с 2 по-малко/. От тях 34,8% са извършени от мъже, 65,2% - от жени.

През това тримесечие жените отново посягат по-често на живота си, но при тях няма реализирани самоубийства. По-голям е делът на нереализираните самоубийства при мъжете - 21,7% /от всички опити/, а 13,1% са завършили с летален изход.
В домашни условия са извършени 95,6% от опитите.
При 73,9% от суицидантите опитът е първи, с един опит са 13% от всички, по два опита имат 4,4% от посегналите на живота си и за 8,7% няма данни за поредност на опита.
 „Отравянето с медикаменти“ остава най-често използвания суициден способ – 60,9%.
Причините, породили суицидно действие са „конфликт със съпруг/а“ – 26,1%; „конфликт с родители“ – 8,7%, „несподелена любов“ – 4,4%; „раздяла с любим човек“ – 4,4%; „загуба на любим човек“ – 4,4%, „няма изявен мотив“ – 17,4%; нещо „друго“ са посочили – 4,4% и „комбинирани“ причини – 4,4%. Някои от направилите опит са с „психично разстройство“ - 26,1%, а други с „тежко соматично заболяване“ – 4,4%. В някои от анкетните карти са посочени по няколко причини.
При общо суицидните опити по-голям е броят на опитите в градовете на областта.
Преобладават суицидантите със средно и основно образование.
Средната възраст на общо суицидните опити е: жени – 40 г., при мъжете – 64 г.


ЗА МЕДИЙНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ >>>четвъртък 20 юли 2017 - 08:18:41изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License