Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Основните хронични незаразни болести /ХНБ/ - сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80% от смъртните случаи в България и за 60% от смъртните случаи в световен мащаб. 
Рискови фактори за тези заболявания са тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, нездравословното хранене и ниската физическа активност.  Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на заболяемостта и смъртността от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на това е профилактиката, ранната диагностика и осигуряването на здравсловна среда на живот.

Важна стъпка в превенцията на хроничните незаразни болести е профилактиката им, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда на живот. За подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на заболеваемостта, инвалидизацията и преждевременната смъртност от основните хронични незаразни болести и свързаните с  тях рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност бе приета Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. 
Една от целите на програмата е постигането на широка обществената информираност относно хронични незаразни болести и рисковите фактори, водещи до тях. В изпълнение на дейностите по Програмата през 2018 г. са изработени пет здравно-образователни материала, три промотивни филма. 
Всеки желаещ може да се информира, как да ограничи рисковите за здравето фактори, чрез приложените информационни материали по следните теми:
 
 Брошури:


четвъртък 20 декември 2018 - 13:05:46изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License