Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
РЗИ Пазарджик стартира отчетна кампания на лечебните заведения за 2018 г.

/На вниманието на ръководителите на ЛЗБП, ЛЗИБП, ЦСМП и кметовете на общини от област Пазарджик/   
 
Всички лечебни и здравни заведения, намиращи се на територията на област  Пазарджик, са длъжни да попълнят и изпратят в съответните срокове, в РЗИ Пазарджик Годишен отчет за дейността си през 2018 г. и съответните приложения към него.

Отчетите се предават на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, Наредба №1/27.02.2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл. 10, ал. 1, т. 4 и Раздел V, чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравето /ДВ, бр.70/10.08.2004 г./.
 
При неспазване на указаните срокове за представяне на отчетите ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба.    

Пълната информация за отчетите и сроковете е публикувана в уебсайта на РЗИ Пазарджик на адрес http://www.rzipz.net, секция „Здравна статистика”.


четвъртък 10 януари 2019 - 08:45:40изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License