Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

 На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София, при следния дневен ред:1. Избор на мандатна комисия;
2. Приемане на Устав на Българската асоциация на зъботехниците;
3. Приемане на Кодекс за професионална етика;
4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на зъботехниците;
5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на зъботехниците;
6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;
7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците;
8. Избор на представител във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването.
Регистрацията започва в 9.00 ч.
За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.
 
 
Изтеглете doc файл >>>
 
 
 
 


четвъртък 23 май 2019 - 12:41:43изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License