Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик-16-30.11.2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – от деветте водоснабдителни дружества на територията на област Пазарджик е обявена следната информация:   - ръководството на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград е уведомило гражданите, че на 29.11.2017 от 9:00 до 17:00 часа водата няма да бъде годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  17 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 17 бр.     
От тях не отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг -  0 бр. 
5.  От тях не отговарят на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7.  От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8.  Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 14 бр. 
9.  От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: 
  -  предписание за хигиенни мероприятия – 3 броя на водоснабдителните дружества Пазарджик (2) и Стрелча (1).
петък 01 декември 2017 - 13:17:28изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License