Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода за периода 16.05–31.05.2018г.


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  13 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 15 бр., които отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001.
Във връзка с издадено предписание на водоснабдително дружество „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград /за нестандартната проба на с.Абланица по микробиологични показатели/ е представена контролна проба с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001. Резултатите от микробиологичня контрол съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.
7. От тях не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр. по микробиологични показатели.
            От страна на РЗИ е издадено предписание на Община Велинград за почистване и дезинфекция на водовземните съоръжения и представяне на контролна проба, с цел постигане изискванията на Наредба № 14/1987г.
8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/.
9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – 1 бр.
понеделник 04 юни 2018 - 11:07:19изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License