Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Съобщение

РЗИ Пазарджик временно отменя издадената заповед за спиране ползването на водата от КИ „Легоринец“ за период от 72 часа – считано от 11.00 ч. на 25.06. до 11.00 ч. на 28.06.2018 г., с цел извършване на пробонабиране при краен потребител от водоснабдителната мрежа на гр. Велинград на смесена вода от КИ „Легоринец“ и водни количества от ПСПВ за анализ по радиологични показатели по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – обн. ДВ бр. 30/2001 г. След осъществяване на пробонабирането, водоподаването от каптажи „Легоринец“ отново ще бъде прекратено. За този период РЗИ Пазарджик препоръчва водата да не се ползва за питейни нужди (за пиене и готвене).
понеделник 25 юни 2018 - 09:36:57изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License