Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 16-31.08.2019г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр.Пазарджик, за въведен режим на водопотребление за с.Дебръщица от 29 до 30.08.2019г. за периода от 12:00 до 09:00 часа през деня и от 23:00 до 06:00 часа през нощта и на 31.08. и 01.09.2019г. за периода от 23:00 до 06:00 часа през нощта с цел акумулиране на вода във водоемите над селото.      
От дружествато се извиняват за причиненото неудобство и предварително благодарят за съдействието за ограничаване на поливането 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  4 бр. 
3. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, представени за изследване по радиологични показатели в РЗИ-Пловдив, включени в мониторинга приложение №1, таблица Г.1. и Г.2. - 4 бр.         
За отчетния период РЗИ-Пазарджик е получила протоколите от изпитване от РЗИ-Пловдив за представените проби. Същите са без отклонения от допустимите норми, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. по контролираните показатели. 
4. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
5. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
6. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
сряда 04 септември 2019 - 07:19:50изглед за печат
 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License