Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
ОБЯВИ / КОНКУРСИ


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
 Пазарджик

О Б Я В Я В А :
Конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”
в  Дирекция  „Надзор на заразните болести“  на РЗИ гр. Пазарджик.

ИЗТЕГЛИ>>>


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License