Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Профил на купувача

 


Публична покана - доставка на медицинско оборудване

Публикувана на 10. 11. 2014

Заповед

Публична покана

Утвърждаване на документация

Указание и документация за участие

Съобщение до средствата за масово осведомяване

----------------------------------
Публикуван на 24.11.2014 г. ПРОТОКОЛ №1 от 21.11.2014

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: В по-долу публикувания договор част от информацията е заличена на основание: чл. 4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22 б от ЗОП и чл. 37 от ЗЗК, във връзка с чл. 22 б от ЗОП

Публикуван на 10.12.2014г. Сключен договор за медицинско оборудване

Информация за плащания

Информация за изпълнение на договора

 
Публична покана - доставка на санитарен автомобил (линейка)

Публикувана на 05.11.2014 г.

Заповед
Публична покана
Утвърждаване на документация
Указания и документация за участие
Съобщение до средствата за масово осведомяване

----------------------------------
Публикуван на 20.11.2014 г. ПРОТОКОЛ №1 от 19.11.2014

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: В по-долу публикуваните договори част от информацията е заличена на основание: чл. 4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22 б от ЗОП и чл. 37 от ЗЗК, във връзка с чл. 22 б от ЗОП

Публикуван на 13.12.2014г. Сключен договор за санитарен автомобил - линейка 

Публикуван на 15.12.2014г. Договор между изпълнител и подизпълнител

Информация за плащания

Информация за изпълнение на договора

 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - директор ДНЗБ д-р М. Станева - 0887921566; гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License