Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РЗИ – Пазарджик
 
Име и фамилия 
Д-р Хюля Шериф 
Д-р Зоя Шошева 
д-р Митка Петкова 
д-р Иванка Илчева 
Борис  Илиев 
Михаил Николов 
Василка Маринова 
Рени Бояджиева 
Илияна Воденичарова
Иванка Николова 
Теодора Големджиева 
Мария Иванова 
д-р Светлана Михайлова 
д-р Румен Атанасов 
Димитрина Калайджийска 
Диана Минова 
Катя Пиналова 
Венета Йорданова 
Бистра Фотева 
Вили Славова 
Любка Трифонова 
Веселина Разсолкова 
Костадин Лазаров 
д-р Надя Палийска 
Ирина Атанасова 
Таня Чомакова 
Петя Попова 
Румяна Найденова 
Иванка Маврикова 
Анелия Куртакова 
Надежда Стоянова 
Тройка  Овчарова 
Иванка Лазарова 
Божидар Костадинов 
Теодора Годжевъргова 
Силвия Велева 
Силвия Ветренска 
Мариета Илиева 
Жанет Чочева 
Цветанка Стоименова 
д-р Магдалена Станева 
д-р Стойна Василева 
д-р Иванка Василева-Милушева 
д-р Дора Попова 
Ивелина Милчева 
Ели Пейчинова 
Фатма Камберова 
Любомир Узунов 
Елена Енджова 
Йорданка Шехтова 
Надя Цанкова 
Надежда Гончева 
Светлана Стефанова 
Беатрис Маркарян 
Райна Борикова 
Атанаска Трънджиева 
Евгения Янакиева


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License