Новина: Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013, относно прекурсори на взривни вещества
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 16 януари 2017 - 09:11:26


Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси въведе забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества (Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 98/2013), когато са в концентрации по-висока от посочените в регламента. 
Задължение на икономическите оператори е при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.
 
Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества   +359(02) 814 70 70 
http://www.gdbop.bg/bg/polezno.Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета, относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества    

Примерна листовка за подпомагане дейността на контролните органи и за информиране на заинтеросованите лица. BG
 
Примерна листовка за подпомагане дейността на контролните органи и за информиране на заинтеросованите лица. EN    
 
Постер BG
 
Постер EN 
 
Тези документи са публикувани и на електронната страница на МЗ в секция „Административни услуги – Производители и търговци на продукти със значение за здравето”. 
 
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.615 )