Новина: Водата в селата Цар Асен и Росен е годна за пиене
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
петък 21 юли 2017 - 12:34:32


Това показаха физико-химичните и микробиологичните анализи на пробите питейни води от двете населени места, извършени в РЗИ Пазарджик и РЗИ Пловдив.  Съдържанието на тежки метали не надвишава допустимите норми.
Водата няма отклонения от изискванията на Наредба № 9 на МЗ и може да бъде използвана за питейно-битови нужди.


Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.681 )