Новина: РЗИ Пазарджик временно преустановява приема на седмични учебни разписания
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 12 януари 2018 - 08:23:57


Министерството на здравеопазването съобщава, че е изготвен нов проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.  Проектът е обявен за 30-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет. Срокът за обсъждане изтича на 21.01.2018 г., след което ще бъде обнародван в „Държавен вестник“ до края на януари. 
До влизане в сила на Наредбата приемането на седмичните учебни разписания и оценяването им се преустановява.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.719 )