Новина: РЗИ уведомява: Въведена е такса за регистрация на здравна книжка
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
сряда 28 февруари 2018 - 12:58:11


С  Постановление № 24 на Министерски съвет от 19 февруари 2018 г. се правят изменения и допълнения на Тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС т 2007г.  

За заверка на лична здравна книжка и вписването й в регистър на новоиздадените лични здравни книжки вече се събира такса в размер 3 лв. (параграф 6, чл. 33 /нов/ от тарифата).     
 
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 17 от 23 февруари.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.739 )