Новина: Уведомление
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
сряда 14 март 2018 - 08:03:49


РЗИ Пазарджик е  една от 14-те регионални здравни инспекции в страната, определени със заповед на министъра на здравеопазването да провеждат обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации по програма, утвърдена от МЗ и МЗХГ. 
Очаква се в кратък срок програмата за обучение да бъде изготвена от МЗ и изпратена до РЗИ.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.745 )