Новина: По-малко опити за самоубийство през първото тримесечие на годината
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 15 юни 2018 - 08:50:53


За периода 1-ви януари – 31 март 2018 г. в област Пазарджик са регистрирани общо 20 суицидни опита, което е с 5 по-малко, в сравнение със същия период на миналата година. Информацията се обобщава на база суицидните карти, които се подават в РЗИ от спешните центрове и  лечебните заведения в областта и се регистрират в електронния Национален регистър на самоубийствата в Република България.Осем от всички опити са завършили със смърт, а останалите 12 са били неуспешни. 
 
Средната възраст на общо суицидните опити /реализирани и нереализирани/е 45,4 г
 
От всички направени опити 70% са на мъже, 30% на жени. Наблюдава се увеличаване на общо суицидните опити при мъжете с 10% от първо тримесечие на 2017 г. и намаляване на същите при жените - с 10%. 

Разпределени по използван суициден способ общо суцидните опити са разпределени по следния начин: най-често използваният суициден способ е „отравянето с медикаменти“ – 40%. Следва „обесването“ – 30%; „самоотравяне с химични вещества“ – 15%; с 5% са „порязване с хладно оръжие“, „електрически ток“ и „комбиниран способ“ /използването на 2 способа едновременно/.  „Друго“ – 10% /не е пояснено в суицидната карта/. 

При общо суицидните опити по-голям е броят на опитите в градовете на областта -80%, в селата - 20%. 
 
По признака трудова заетост при общо суицидните опити водеща е групата на пенсионерите, следват работещите, безработните и последна е групата на учащите. 
 
През месеците април и май са извършени общо 10 суицидни опита: 3 от жени и 7 от мъже /при мъжете 4 са завършили със смърт/.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.783 )