Новина: На вниманието на управителите на лечебните заведения и на РК на БЛС Пазарджик
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
вторник 10 юли 2018 - 09:02:39


Започна записването за следдипломна квалификация

РЗИ Пазарджик информира, че започна записването за 2019 г. за участие в обученията, провеждани от Медицинския факултет на Медицински университет – София. Планът-разписание на курсовете и индивидуалното обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г. и образците на заявките за обучение могат да бъдат намеренина интернет-страницата на Медицински факултет – София в раздел «Следдипломно обучение»: medfac.mu-sofia.bg.
Предложенията с попълнените заявки от лечебните заведения ще се приемат в Медицински факултет в срок до 31.08.2018 г. Обръщаме внимание, че заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Могат да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки за участие с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.
Допълнителна информация във връзка с предложените курсове и обучения може да бъде получена на тел. 02/952 02 80.
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.789 )