Новина: ЗДРАВЕН СЕМИНАР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 22 октомври 2018 - 13:27:51


На 23 октомври в град Велинград, хотел „Велина“ – семинарна зала,  от 13 ч., РЗИ Пазарджик организира обучителен семинар на медицински специалисти от детските и учебните заведения от общини Велинград, Ракитово и Сърница. Семинарът се провежда във връзка с изпълнение на дейности заложени в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.На събитието медицинските специалисти ще бъдат запознати с целите, задачите и планираните от Министерство на здравеопазването дейности, по Националната програма. 
Презентации ще се изнесат на следните теми: „Здравословно хранене“, „Бутилирани води“, „Двигателна активност и здраве. Политики и добри практики в Европейския съюз за повишаване на физическата активност“, „Тютюнопушене“ и „Алкохолизъм“. 
Специалистите напомнят, че основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в страните с ниски и средни доходи. В България за 2010 г. те са причина за над 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите на органите на кръвообращението с 67.5%, следвани от злокачествените новообразувания с 15.1% и др. Основно те се причиняват от предотвратими рискови фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол. 
От няколко десетилетия глобалните усилия за контрол на епидемията от ХНБ бележат успех и вече има значими резултати в много развити страни. Практиката показва, че редуцирането на основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от тези болести, съответно и на тяхното бреме за обществото. Най-ефективният път за постигане на тази цел е профилактиката.  Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.810 )