Новина: Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ - учебна 2018/2019 г.
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 30 октомври 2018 - 11:56:00


Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на поведенчески и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословно хранене, ниска физическа активност, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене.Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. 
Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-8 клас и 9-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск. 
Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в следните области на  превенцията на хроничните незаразни болести – „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане. 
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса! Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на министерствата. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. 
Новото в регламента на Конкурса тази година е, че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. 
Регионална здравна инспекция Пазарджик е в готовност, както всяка година, да окаже  необходимото съдействие на желаещите да вземат участие в конкурса.   
 
Регламент на конкурса  

Формуляр за участие 1-ва фаза

Формуляр за участие 2-ра фаза 
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.812 )