Новина: РЗИ Пазарджик стартира имунизационна кампания срещу морбили
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
четвъртък 12 септември 2019 - 13:10:43


В изпълнение на Заповед № РД–01–257/05.09.2019 г. на Министъра на здравеопазването стартира извънредна имунизационна кампания срещу морбили на всички лица, навършили 13– месечна до 8–годишна възраст, от уязвимите групи пребиваващи на територията на област Пазарджик.
    Децата ще бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.    Връчени са предписания на 37 лекарски практики, изпратени са писма от РЗИ Пазарджик до областния управител, кметове на общини, РЗОК за оказване на съдействие и подкрепа за осъществяване на кампанията.
    Ежеседмично в РЗИ ще постъпва информация за броя обхванати деца.
Кампанията приключва на 05.10.2019 г.


***
Информационен материал - Морбили
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.890 )