Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 17-31.10.2023


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:
- по информация на водоснабдително дружество “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик е отменено режимното водоснабдяване на село Сестримо, община Белово и продължава въведеното режимно водоподаване на село Дебращица, община Пазарджик.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 11 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 3 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
Контролната проба на обявената /в актуална информация за периода 02.10-16.10.2023 г./ нестандартна по микробиологични показатели проба от село Дорково, община Ракитово, съответства на изискванията, след изпълнение на предписаните хигиенни мероприятия към водоснабдително дружество „ВКТВ“ ЕООД, град Ракитово.
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 5 бр.
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ-Пазарджик, няма несъответстващи проби на изискванията на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще обявим след получаването им.
Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив 20 проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, обявени в информацията за периода от 02.10 до 16.10.2023 г. съответстват на изискванията.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/.
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.

сряда 01 ноември 2023 - 15:13:34изглед за печат
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License