Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ЗА СПЕЦИАЛИСТА

 
 
08.05.2024
Въвеждат се временни противоепидемични мерки в страната във връзка с разпространението на коклюш

Във връзка с епидемичното разпространение на коклюш в страната се въвеждат временни противоепидемични мерки със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-318 от 08.05.2024 г. Заповедта е в сила от 09.05.2024 г. до 31.07.2024 г.
Противоепидемичните мерките касаят организирането на имунизационния процес на желаещите бременни жени да се ваксинират срещу коклюш, противоепидемичните дейности в детските градини и училищата, които следва да се предприемат при регистрирането на заболели деца и ученици, както критериите и начина, по който се взимат клинични проби /назофарингеален секрет/ за провеждане на безплатно лабораторно изследване по метода RT-PCR.

Във връзка с изпълнението на Заповедта на министъра на здравеопазването, РЗИ Пазарджик организира на регионално ниво извършването на безплатни имунизации срещу коклюш по желание на бременни жени, с документиран период на бременността между 27 и 36 гестационна седмица включително.
Условието за поставяне на безплатна имунизация на бременна жена е наличието на медицински документ от проведен преглед/наблюдение/насочване за имунизация от специалист по акушерство и гинекология, общопрактикуващ лекар или друг медицински специалист, от който е виден настоящият период на бременността т.е. периодът на бременността между 27 и 36 гестационна седмица.
Имунизацията на бременни жени в 27 - 36 гестационна седмица е еднократна и се извършва с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш с намалено антигенно съдържание.
В имунизационния кабинет на РЗИ Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, ще се поставят ваксини срещу коклюш на бременни жени в дните понеделник, сряда и петък от 9.00 до 12.00 ч.
Телефон за информация и предварително записване: 08882080032

 
20.02.2024
НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, МБАЛ и ДКЦ
Относно: Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания
 Уважаеми колеги, 
Информираме Ви че със заповед на Министъра на здравеопазването е утвърдено Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания, съгласно приложение №10 към чл. 20, ал. 1 на Наредба №15 за имунизациите в Република България
Моля обстойно да се запознаете с текста на указанието.
 
 
12.02.2024
НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, МБАЛ и ДКЦ
Относно: промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България
 Уважаеми колеги, 
Информираме Ви, че в бр. 11 от 06.02.2024 г. на Държавен вестник е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България.
Моля обстойно да се запознаете с текста на наредбата и основните изменения в Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1, свързани с медицински противопоказания за имунизациите, включени в Имунизационния календар на Република България и имунизации при недоносени деца.
 
 
 
25.07.2022 г.
 СЪОБЩЕНИЕ:
МБАЛ „Хигия“ АД обявява конкурс за заемане на свободна длъжност за специализант по специалност „Хирургия“. Допълнителна информация за обявения конкурс е публикувана в сайта на болницата в раздел „Кариери“.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login
За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg
Всички ТЕЛК, ЛКК, общопрактикуващи лекари и дентални лекари, в случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220.


СЪОБЩЕНИЕ
МБАЛ „Хигия“ АД обявява конкурси за заемане на свободни длъжности за специализанти по специалностите „Клинична лаборатория“ и „Урология“. 
Допълнителна информация за обявените конкурси е публикувана в сайта на болницата в раздел „Кариери“.

СЪОБЩЕНИЕ
„МБАЛ – Пазарджик“ АД обявява конкурс за заемане на свободна длъжност за специализант по специалност „Очни болести“.
Допълнителна информация за обявените конкурси е публикувана в сайта на болницата в раздел „Кариери“ – „Специализанти“.

СЪОБЩЕНИЕ
Лечебните заведения, които са бази за обучение, обявяват своите предложения за назначаване на специализанти на места, финансирани от държавата, които се определят от министъра на здравеопазването в срок до 15 август.
Допълнителна информация за обявените предложения от базите за обучение по клинични специалности може да намерите в сайта на конкретните лечебни заведения.Брошури за ваксинацията срещу COVID-19 при:
 
 
 
04.06.2021 
 
04.06.2021
2021_0604.jpg
ИНТЕРАКТИВНИЯТ СПРАВОЧНИК ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА НА COVID-19

Справочникът е създаден от лекари на първа линия за лекарите на първа линия

Председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров, д-р Георги Димитров, д-р Трифон Вълков и д-р Димитър Димитров представиха Интерактивния справочник за диагностика и лечение на Covid-19, създаден и насочен изцяло към лекари.
Тримата медици са негови автори, а рецензията е на  проф. д-р Майда Тихолова, д.м.
Справочникът е базиран на опита на страните с най-ниска смъртност от Covid-19.   
Справочникът съдържа най-същественото от протоколите за лечение на COVID-19 на държавите с най-ниска смъртност от болестта: Израел, САЩ, Англия и Германия.  В него са вградени алгоритми за обективно оценяване на състоянието и адекватното поведение към пациента преди по време на хоспитализацията и след дехоспитализацията. Съдържанието включва още таблици и диаграми, обобщаващи есенцията на диагностиката и лечението в различните фази на заболяването., както и препратки към видеа и рецензирани динамични източници и протоколи.
Бърз достъп до него е осигурен и на сайта на БЛС ( https://blsbg.com/bg/interaktiven-spravochnik-za-lechenie-na-covid-19_p10343.html). Справочникът е издаден и в печатен вариант, който ще се разпространява безплатно сред лекарите в цялата страна.
Подготвени са брошури  с QR - код, при сканирането, на които се стига отново до Интерактивния справочник. Те ще бъдат допълнително разпратени из цялата страна.

Източник: Пресцентър БЛС
 

 
04.06.2021
ИНФОРМАЦИЯ относно промените в условията на съхранение в хладилник на ваксината COMIRNATY, а именно че продуктовата информация се актуализира с нов срок на годност на флаконите с неразредена ваксина, който беше удължен от 5 дни на 1 месец (31 дни) при 2°C до 8°C.
Тези променени условия на съхранение се отнасят за всички партиди на пазара, които не са с изтекъл срок на годност.
Всички допълнителни материали за COMIRNATY, които са засегнати от тази промяна, понастоящем се актуализират съответно.
 
18.05.2021
 
за определяне на логистични пунктове на територията на област Пазарджик 
за доставяне от РЗИ-Пазарджик на ваксини срещу COVID-19 и получаването им 
от общопрактикуващи лекари и временни имунизационни пунктове
 
17.05.2021
 
11.05.2021
 
05.05.2021
 
16.04.2021
 
Процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система модул е-Имунизация
 
Заявяването на необходимостта от промени на данните в НЗИС се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандартна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС - модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларации, в зависимост от необходимата промяна.
 
 
 
 
14.04.2021
 
 
02.04.2021
 
22.03.2021
 
22.03.2021
 
17.03.2021
 
12.03.2021
 
05.03.2021
 
24.02.2021
 
15.01.2021
 

15.01.2021г.

На вниманието на всички изпълнители на ПИМП, СИМП и аптеки

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:

1. Електронна рецепта  дава възможност за предписване /респективно/ отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната, които имат образувана по законоустановения ред цена, като това се отнася както за лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“, така и на всички видове ОТС продукти предлагани на нашия фармацевтичен пазар. Изписват се както на електронна рецепта бл. МЗ-НЗОК №5 и 5А реимбурсирани от НЗОК, така и на електронна бяла рецепта за свободна продажба. 
 
2. Предвид статута на хранителните добавки като продукти, които се продават и в различни типове търговски обекти, които не са аптеки (хранителни магазини, бензиностанции, магазини за диетични храни и т.н.), и защото за тях към момента няма интегриран регистър, както и факта, че за закупуването им не се изисква изрично указание от медицински специалист, те не влизат в обсега на електронната рецепта и не се предписват чрез нея. В случай че медицински специалист реши да допълни терапията на пациент с хранителна добавка в допълнение към основната му терапия то той следва да ги изпише на обикновена бяла хартиена рецепта. 
 
3. Режимът на предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които НЗОК плаща в условията на извънболничната помощ към настоящия момент се запазва, като те ще бъдат изписвани на хартиена бланка НЗОК №5 и 5А, както и всички продукти регистрирани като изделия, които се продават свободно в аптеките (има такива капки за нос, табл. за смучене и др.), защото за тях към момента няма интегриран регистър. Към момента няма единен регистър и номенклатура на медицинските изделия, затова те не са включени в електронната  рецепта във Фаза 1 на изграждането на Националната здравно-информационна система. Когато бъде изготвен регистър на медицинските изделия те ще могат да се изписват на електронна рецепта. Предвид факта, че съгласно чл. 52 от НРД 2020-2022 г., медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната се предписват на отделна рецептурна бланка при спазване на останалите изискванията в НРД не съществува пречка за тяхното изписване и отпускане на хартиена рецептурна бланка по НЗОК. 
 
4. В случаите в които при лекарят в момента на преглед няма интернет свързаност по някаква причина, е предвиден режим на работа в офлайн среда. Тогава лекарят принтира рецептите, както прави сега и ги дава на пациента. Лекарският софтуер помни, че има не изпратени рецепти и автоматично ги изпраща към НЗИС, когато се възстанови интернет връзката.


24.12.2020

22.12.2020

15.12.2020


На вниманието на управителите на лечебни заведения за извънболнична помощ

ОТНОСНО: Утвърдени образци на заявления за регистрация, промяна в обстоятелствата по регистрацията и заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ   
 
Във връзка с постъпило писмо от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ /ИАМН/ с вх. № 04-433/26.11.2020 г. на РЗИ – Пазарджик, относно приетите изменения в Закона за лечебните заведения, Ви информираме, че има утвърдени нови образци на заявления за регистрация, промяна в обстоятелствата по регистрацията и заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ. Образците ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РЗИ – Пазарджик: www.rzipz.net в раздел „Образци на документи и формуляри“. 

Подадените след 01.01.2021 г. заявления, които не отговарят на утвърдените от ИАМН, няма да бъдат разглеждани.  
 
 
Приложение: образци – 3 броя.
 
25.11.2020
 
17.11.2020

11.11.2020
 
22.10.2020
 
21.10.2020
 
 
14.10.2020
 
23.09.2020
 
15.08.2020
 
16.07.2020
 
30.06.2020
 
13.06.2020
 
03.06.2020
 
30.05.2020

29.05.2020
 
20.05.2020
 
23.04.2020
 
20.04.2020
 
14.04.2020
 
06.04.2020


30.03.2020

27.03.2020
 

26.03.2020г.
 

24.03.2020

23.03.2020

17.03.2020г.
Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ) когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки, Световна здравна организация

Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19 

Заповед №РД-01-129/16.03.2020г. на Министъра на здравеопазването


13.03.2020
ОСНОВНИ СТЪПКИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА COVID-19


11.03.2020
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19

Производители на дезинфектанти, предоставили оферти на МЗ 


05.03.2020
Препоръки за здравните власти за управление на контактни на COVID-19 лица, вкл. здравни работници в ЕС


02.03.2020г.
Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай, Италия, Ислямска република Иран и Република Корея


28.02.2020

В изпълнение на Заповед РД-01-103/27.02.2020 г. на Министъра на Здравеопазването Ви уведомяваме:28.02.2020
Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина на българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус - континентален Китай и Италия
 

Всички граждани, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар.  Това се отнася за гражданите, пристигащи у нас от континентален Китай и Италия и попълнили анкетна карта при влизане в страната.
За целта регионалните здравни инспекции ще предоставят информация за лицата, подлежащи на карантина, на общопрактикуващите лекари на територията на съответната административна област.
За издадения болничен лист следва лицата да уведомят своя работодател в нормативно установения двудневен срок. Болничният лист може да бъде получен от общопрактикуващия лекар и предоставен  на работодателя след изтичането на карантината.
Министерството на здравеопазването напомня, че всички лица под карантина не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, а ако нямат такъв – със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.
Министерството на здравеопазването препоръчва също така да се избягват всички пътувания до континентален Китай и Италия, както и до държави с високо разпространение на коронавирус COVID-19.
Отговорност на всеки български гражданин е да се отнася съвестно към своето здраве и здравето на околните. В този смисъл Министерството на здравеопазването апелира гражданите под карантина да я спазват стриктно.
 


Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус


ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС (2019-nCoV)


30/01/2020 г.


ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТНОСНО РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪЛЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС


01/11/2019 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ


Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България /изм. и доп. ДВ бр.78 от 4 октомври 2019г./ има промяна в Имунизционния календар на Р България  

1.    От три на два намаляват приемите на основната имунизация на пневмококова конюгирана ваксина при деца до 6-месечна възраст.
2.    Отпада проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза при деца на 11- годишна възраст.
3.    Въвежда се реимунизация срещу коклюш при деца на 12-годишна възраст.  

Изменени са:
Приложение 1 към чл.2, ал.2                        
Приложение 2 към чл.7, ал.2                        
Приложение 6 към чл.12, ал.1, т.1                        
Приложение 7 към чл.13, ал.2                        
Приложение 7а към чл.13, ал.3      
Приложение 8a към чл.16, ал.1,т.1                                                
Приложение 9 към чл.17


 15/10/2019 г.
На вниманието на общопрактикуващите лекари
Относно: Сезонна грипна имунизация на лица над 65 г.
В изпълнение на Писмо с изх. №16-00-82/14.10.2019 г. на  Министерство на здравеопазването,  Ви информираме,  че с приемане на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели повишаване на имунизационния обхват при възрастни навършили 65 години, чрез осигуряване на ваксини с публични средства.
    За целта са изготвени и одобрени от Министерство на здравеопазването и НЗОК, указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип. Същите са публикувани на интернет страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/29).


 
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

Препоръки и действия за подобряване надзора на рубеолата


Ангажименти на медицинските специалисти за оказване на съдействие на ДАЗД


Становище на Министерство на здравеопазването относно предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, съгласно писмо на МЗ изх. №16-21-186/08.04.2016г. 
 
В Министерство на здравеопазването постъпи писмо от Българо-американска комисия „Фулблайт“, свързано с затруднения при предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, които пребивават на територията на Република България без издадени български документи за самоличност, съответно без генериран личен номер/личен номер на чужденец.
Съгласно чл. 11 от Наредба №4 от 4.03.2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се извършва на специална рецептурна бланка, предоставена от Министерство на здравеопазването. Бланките са с жълт или със зелен цвят в зависимост от вида на наркотичното вещество, което се съдържа в лекарствения продукт и от степента му на риск за общественото здраве. Рецептурните бланки се състоят от точно определени реквизити и подлежат на специален отчет и проверка от контролните органи. Задължителен реквизит е единният граждански номер, съответно личен номер или личен номер за чужденец на лицето, на което се отпускат лекарствените продукти с цел еднозначното му идентифициране и осъществяване на контрол.
Българо-американска комисия „Фулблайт“, твърди, че стипендиантите, с които работи са американски граждани, които пребивават на територията на Република България въз основа на виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България, поради което нямат личен номер на чужденец и не могат да получат лекарствени продукти, издадени на зелена или жълта рецептурна бланка. Лекарите не могат да предписват, а фармацевтите не могат да отпуснат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, тъй като не могат да попълнят задължителния реквизит на рецептурната бланка.   
След анализ на нормативната уредба Министерство на здравеопазването изразява следното становище:
Съгласно чл. 8 от Закона за чужденците в Република България, чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, като и виза, когато такава се изисква. В този смисъл и след проведена експертна консултация с дирекция „Миграция“ към Министерство на вътрешните работи, считаме, че в рецептурната бланка с цел идентифициране на тези лица следва да се вписва номерът на редовния документ за задгранично пътуване.
Министерство на здравеопазването ще инициира подготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба №4 от 4.03.2009г., като в рецептурната бланка ще бъде дадена възможност за вписване на номер на редовния документ за задгранично пътуване.
До приемане на промените и с цел разрешаване на възникналия конкретен казус, считаме, че на тези граждани могат да бъдат предписвани и отпускани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, като в полето от рецептурната бланка, определено за ЕГН и ЕНЧ се вписва номер на редовния документ за задгранично пътуване. В случай, че определените за тази цел квадратчета с по-малко от броя на символите, които следва да се впишат, могат да се добавят „на ръка“ допълнителни квадратчета. Под полето с квадратчетата следва да се запише „на ръка“, че вписаният номер е на редовен документ за задгранично пътуване (РДЗП). 


strel.png Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести. Как да повишим броя на детските имунизации."

strel.png  Туларемия

strel.png  Информация за Електронен регистър на болничните листове

strel.png  Кратка характеристика на Infanrix-IPV+HIB

strel.png Кратка характеристика на 6-компонентната ваксина Хексацима (Hexacima)

strel.png  Писмо до РЗИ указания Infanrix IPV HIB март 2011г. 

strel.png  Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация

strel.png Информация за заболяването Ебола вирусна инфекция и дефиниция на случай

strel.png ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЛЕН/СЪМНИТЕЛНО БОЛЕН ОТ ЕБОЛА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ (Протокол за поведение)

strel.png Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Пазарджик през 2015 година

strel.png Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Пазарджик през 2014 година

strel.png Методическо указание за организация на работата с бързи методи на диагностика на туберкулозата на територията на Република България

strel.png Методическо указание за организация на работата при провеждане на скрининг с флуорограф на територията на Република България 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License