Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ОМП и класифицирана информация

  Заповед за класифицирана информация vm.jpgЗаповед за класифицирана информация
З A П О В Е Д  
РД-01-58 / 17.01.2024 г. 
гр. Пазарджик     

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация
/обн. ДВ. бр. 45 от 30 Април 2002 г./ 
и чл. 21, ал. 1 от Правилника за 
приложение на закона за защита на класифицираната информация
 / обн. ДВ. бр. 115 от 10 Декември 2002 г./  


О Б Я В Я В А М :

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА
 “РЗИ – ПАЗАРДЖИК”,  ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

1. Документи, съдържащи мнения и препоръки, изготвени от Организационна единица «РЗИ-ПАЗАРДЖИК», становища и консултации, свързани с оперативната подготовка на актовете на инспекцията, които нямат самостоятелно значение.

2. Материали на ОЕ «РЗИ-ПАЗАРДЖИК» за експертни и работни групи към държавните и общинските органи, във връзка с осъществяването на правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от нормативни актове.

3. Информация за събития, дейности, нарушения и други, която се докладва по
установения ред от директора на ОЕ «РЗИ-ПАЗАРДЖИК» на Министъра на здравеопазването, с изключение на информацията, която е изготвена и предоставена на средствата за масово осведомяване и засяга здравето и безопасността на населението.

4. Материалите от проверките, извършени от служители по заповед на директора на РЗИ-Пазарджик, ако не съставляват държавна тайна.

5. Информация от водените в ОЕ «РЗИ-ПАЗАРДЖИК» регистри съдържащи лични данни.

6. Медицинските материали и документи съдържащи информация за здравословното състояние на физически лица, представляваща лекарска тайна и тайна на лицето, за което се отнася.

7. Фактите и обстоятелствата, които длъжностните лица упражняващи държавен здравен контрол, научават при изпълнение на своите задължения, с изключение на случаите, когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите.

8. Факти и обстоятелства, които представляват производствена или търговска тайна на физически и юридически лица, станали известни на длъжностните лица на Инспекцията при и по повод изпълнение на служебните задължения и упражняване на правомощията.

9. Указания, свързани с дейността по « ОМП « не представляващи държавна тайна по смисъла на чл.25,Приложение 1 от ЗЗКИ.

10. Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от лечебните и здравни заведения на Областта.

11. Списъци и контролни числа за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от лечебните и здравни заведения на Областта.

12. Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните лечебни и здравни заведения, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
                                                            

Д-Р Димитър Савов  /П/
Директор на РЗИ – Пазарджик  
vm.jpg Правилник за дейносттта на СМО
vm.jpg Медицинско осигуряване на населението при бедствия
vm.jpg Най-чести възможни бедствия и начини за защита
vm.jpg Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License