Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ОМП и класифицирана информация

  Приложенияvm.jpgЗаповед за класифицирана информация


П Р И Л О Ж Е Н И Я 


dot.JPG  Бланка телефон

 dot.JPGО К О М П Л Е К Т О В А Н О С Т НА ЗДРАВНИТЕ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПРОФИЛИ  С ЛЕГЛОВИ ФОНД

dot.JPG О К О М П Л Е К Т О В А Н О С Т на здравните и лечебни заведения в страната с личен състав

dot.JPG II. Личен състав с полувисше образование

dot.JPG О К О М П Л Е К Т О В А Н О С Т НА  ЗДРАВНИТЕ  И  ЛЕЧЕБНИ  ЗАВЕДЕНИЯ  С АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

dot.JPG Р Е Г И С Т Ъ Р НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА  /СПЕЦИАЛИЗИРАНА/ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  

dot.JPG Р А З Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕТО  ЗА ВОЕННО ВРЕМЕ

dot.JPG Р Е Г И С Т Ъ Р  НА  АПТЕЧНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ 

dot.JPG НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРУКТУРИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ОБЛАСТИ (БРОЙ ЛЕГЛА, ЗДРАВНИ / ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ)

dot.JPG НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ  НА СТАЦИОНАРНАТА ДЕЙНОСТ (легла)

dot.JPG Р А З Ч Е Т ЗА  НЕОБХОДИМИТЕ  КОЛИЧЕСТВА  ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ  (ГСМ) НА ЗДРАВНИТЕ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

dot.JPG Р А З Ч Е Т ЗА  НЕОБХОДИМИТЕ  КОЛИЧЕСТВА  ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ТОПЛОЕНЕРГИЯ НА ЗДРАВНИТЕ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

dot.JPG С П Р А В К А  ЗА СВОБОДНИЯ ЛЕГЛОВИ ФОНД В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТРАНАТА
vm.jpg Правилник за дейносттта на СМО
vm.jpg Медицинско осигуряване на населението при бедствия
vm.jpg Най-чести възможни бедствия и начини за защита
vm.jpg Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License