Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ)


Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ Пазарджик е разположена на територията на МБАЛ-Пазарджик АД гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 15.

 РАБОТНОТО ВРЕМЕ с граждани:
Всеки работен ден  от 08:30ч. до 16:00ч.
Телефон за информация:  034 919-619, 0885 200 325
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 


             В  РКМЕ се подават документи по следните поводи:
  • Първично освидетелстване за определяне процента на трайно намалена работоспособност
  • Преосвидетелстване по повод влошено състояние
  • Освидетелстване по повод ползване на социални придобивки
  • Освидетелстване и преосвидетелстване на деца до 16-годишна възраст за определяне на процент на степента на намалена възможност за социална адаптация
  • Освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност
  • Подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК в законоустановения 14- дневен срок
  
    Необходими документи за освидетелстване на лицето от ТЕЛК:
1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ)
Медицинско направление се изготвя от ОПЛ в следните случаи:
 - лица в пенсионна възраст (неработещи по трудов договор)
 - деца до 16-годишна възраст
 - безработни в трудоспособна възраст с хронични заболявания, които не ползват временна нетрудоспособност
Когато лицето е за  освидетелстване в домашни условия, това обстоятелство се вписва в медицинското направление или се доказва с медицинско удостоверение от ОПЛ (бланка № 119/ МЗ)
2. Медицински протокол от ЛКК, изготвен за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност и включващ горепосочените изисквания
3. Етапна епикриза от ОПЛ
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания
5. Ксерокопие на епикризи от болнични заведения
6. Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР - изискват се само при определени заболявания
7. Заявление-декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ)
8. Ксерокопие от Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст
 
   Необходими документи за преосвидетелстване поради влошено състояние на лицето от ТЕЛК:
1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от ОПЛ и включващо новопоявили се заболявания и предишни заболявания, претърпели влошаване на определен етап и довели до нови функционални нарушения
2. Медицински протокол за влошено състояние се изготвя от ЛКК за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност
3. Етапна епикриза от ОПЛ, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи появило се заболяване или влошаване на предишно
5. Ксерокопие на нови епикризи, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния
6. Заявление-декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ)

Документи за ТЕЛК се подават от лицето или от упълномощено от него лице с представяне на документ за самоличност - лична карта.ТЕЛК

Първи състав 034/ 408-768
Втори състав 034/ 408-660
Технически секретар 034/ 408-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА 
 
Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.  
За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg 
 
 
Всички ТЕЛК, ЛКК, общопрактикуващи лекари и дентални лекари, в случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License