Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Ангажименти на медицинските специалисти за оказване на съдействие на ДАЗД

Министерството на здравеопазването предприема действия за повишаване информираността на медицинските специалисти от първичната извънболнична помощ относно задълженията им за съдействие по чл. 7 ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето, касаещ случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни лица. 
При извършена през 2016 г. проверка от ДАЗД в ЛЗИБП в 16 области в страната, вкл. и в Пазарджик, е изследвано взаимодействието между общопрактикуващите лекари на децата и органите за закрила – дирекция „Социално подпомагане“, МВР и ДАЗД. Наблюденията от проверката показват недостатъчна информираност на медицинските специалисти относно задължението им, регламентирано в чл. 7 ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето за подаване на сигнали за дете в риск. В голям процент от случаите ОПЛ не получават обратна връзка от лекаря специалист по акушерство и гинекология за състоянието на пациентката – налична бременност и проследяване на същата. 
Общопрактикуващите лекари следва да познават достатъчно добре дефиницията „дете в риск“ и да подават сигнали до дирекциите „Социално подпомагане“ за бременно и/или родило малолетно или непълнолетно момиче. 
Лекарите от амбулаториите за първична медицинска помощ следва да участват в заседания на Координационния механизъм за взаимодействие в работата по случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие по повод случай на малолетна/непълнолетна бременна или родила дете, както и за деца съжителстващи в условията на ранен брак. 
В случай че в лекарската практика постъпи информация за дете в риск, нуждаещо се от закрила, следва веднага да бъдат уведомени органите за закрила на детето – дирекция „Социално подпомагане“, МВР и ДАЗД, като е препоръчително сигналите да се подават писмено. В случай на устно подаден сигнал, той следва да бъде отразен в амбулаторния лист от прегледа.
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License