Новина: Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.
(Категория: Други)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 19 ноември 2021 - 14:21:20


С приемане на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели да се намали заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините за предпазване. Основните дейности на програмата са насочени към осигуряване с публични средства на ваксини срещу сезонен грип за обхващане на лица от целевата група, разработване на механизми за изпълнение на имунизацията и отчет, повишаване нивото на информираност на населението за значимостта на заболяването и възможностите за профилактика чрез имунизация.
 
Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.1109 )