Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка за месец септември 2023
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 05 октомври 2023 - 13:11:30


Заболявания20222023ОбласттаПазарджик
     2022202320222023
         
1.Салмонелоза       
2.Дизентерия 1212  
3.Ентероколити       
4.Колиентерити       
5.Хепатити  4 3 1
6.Варицела 351124
7.Скарлатина  4 1 3
8.Морбили       
9.Рубеола       
10.ТБК  111  1
11.Менингити       
12.Лаймска борелиоза      
13.Марсилска треска      
14.Западнонилска треска      
15.Ротавирусен гастроентерит2222  
16.ХТБС        
17.Сифилис       
18.Сифилис вроден       
19.COVID 19 4681032496321940
Общо  475121    
ОРЗ  145239    
Пневмонии 37    Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.1243 )